Opknapbeurtje

Een paar weken geleden zijn we met 6 man een middagje los gegaan op het schoolplein.
Het resultaat mag er wezen; 5 nieuwe plantjes, 5 witte paaltjes, 2 witte bankjes, 1 heel
witte geveltekst en een onkruid- & zwerfbakstenenvrij plein!