De lange tafel


De lange tafel vond zaterdag alsnog plaats in de gang vanwege het erg slechte
weer, maar daarom niet minder gezellig. Ook werd, voorafgang aan dit spektakel,
de Dag van de Architectuur goed bezocht; er waren belangstellenden uit velerlei
werk- en interessegebieden.

Open Dag Stichting Ruimte

Zaterdag 9 juli a.s. is het Open Dag bij alle locaties van Stichting Ruimte.
De Akkerstraat zal open zijn van 13:00 tot 17:00 uur. Voor alle huurders vindt
vanaf 17:00 uur een bbq plaats.; de lokatie wordt bekend gemaakt door Stichting Ruimte.

Tot dan!

Dag van de Architectuur

In het weekend van 25 en 26 juni is het Dag van de Architectuur. 
Tal van ontwerpers openen hun deuren, presenteren hun ‘zelfverzonnen’  
ontwerpen of verzorgen workshops.

Op zaterdag 25 juni openen Roland Cuppers (schlder); Willem Deridder (productdesigner); Doreen Westphal (productdesigner); Bas van Raay (productdesigner); Bjorn Andreassen (onwerper publieke ruimte); Jan Pieter Meeuws (ontwerper publieke ruimte), Jelle Houben en Bas van Mierlo (architectenbureau) hun ateliers op de Akkerstraat 30.

Wees welkom!

Zaterdag 25 juni tussen 13:00 - 17:00 uur


Voor meer individuele info zie onderstaande links of kijk op 

http://www.dagvandearchitectuur.nl/dvda/nl/home

Opknapbeurtje

Een paar weken geleden zijn we met 6 man een middagje los gegaan op het schoolplein.
Het resultaat mag er wezen; 5 nieuwe plantjes, 5 witte paaltjes, 2 witte bankjes, 1 heel
witte geveltekst en een onkruid- & zwerfbakstenenvrij plein!

Stichting Ruimte Blog

Activiteiten van onze verhuurder zijn te volgen op;

Workspaces for creatives

http://www.vimeo.com/19162449

De Akkerstraat en andere 'creatieve werkplekken' in Eindhoven in beeld.
Door Robert Anderson.

Ontwerpers & Kunstenaars

Bas van Mierlo | www.archicheck.nl | info@archicheck.nl

Bas van Raay | www.vraay.com | bas@vraay.com

Bjørn Andreassen | www.bjornandreassen.nl | mailandreassen@gmail.com

Debby Yu | www.debbyyu.com | yu.debby@gmail.com

Doreen Westphal | www.doreenwestphal.com | contact@doreenwestphal.com

Eleonore Delisse | e.delisse@gmail.com

Emmy van Lamoen | www.emmyvanlamoen.com | mail@emmyvanlamoen.com

George Kabel | www.georgekabel.nl | info@georgekabel.nl

Ingrid van den Brand | www.ingridvandenbrand.com | i.vandenbrand@gmail.com

Isaac Carlos | isaaccarlos24@hotmail.com

Jan Pieter Meeuws | www.jpmeeuws.nl | info@jpmeeuws.nl

Jane Hardjono | www.missqwerty.com | jane@missqwerty.com

Jean Pierre Melville | www.dapperindustries.com | I@jpmelville.com

Jelle Houben & Bas van Mierlo | www.houbenvanmierlo.nl | info@houbenvanmierlo.nl

Jo Gates | www.studio3punt2.nl | jo@studio3punt2.nl

Kim Hemmes | www.kimhemmes.nl | hello@kimhemmes.nl

Marielle Leenders | www.marielleleenders.nl | info@marielleleenders.nl

Martijn Maas | www.martijnmaas.nl | info@martijnmaas.nl

Marvin Corneille | marvincorneille@yahoo.com

Matthijs Rikken | matthijsrikken@gmail.com

Roland Cuppers | www.artyfixgallery.com | a.peters1@onsneteindhoven.nl

Sjoerd Ebberink | sjoerdslaapt@hotmail.com

Wies van Kats | www.sowiesocommunicatie.nl | wies@sowiesocommunicatie.nl

Willem Deridder | www.deridderdesignstudio.com | info@deridderdesignstudio.com


Lokatie

De lokatie wordt door navigatiesystemen nogal lastig gevonden.
Bij deze daarom de benodigde lokatie informatie:

Google Maps

Routeplanner

Historie

1930


Meer informatie bij deze foto:

http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/number209.asp

2006

Meer informatie bij deze foto:

http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/number5888.asp

Monument

Het schoolgebouw staat op de monumentenlijst:

www.vanabbestichting.nl/nieuws/2009/090312.htm

Zie onderaan bij de lijst 'nieuwe' monumenten.

Bouwproject stopgezet!

Prioritering en toetsingskader nieuwe initiatieven
Maatregelen om vraag en aanbod bouwprojecten beter af stemmen
Publicatiedatum: 17-01-2011

Het college van B & W heeft eind december de Prioriteitennota vastgesteld waarmee de gemeente de vraag en het aanbod van bouwprojecten beter wil afstemmen. In Eindhoven is het aanbod aan grondgebonden woningen, appartementen, kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen groter dan de vraag. Het probleem speelt met name in de bestaande woning- en kantorenmarkt maar ook op de nieuwbouwmarkt, voor de korte en middellange termijn. Dit is overigens een landelijk probleem en het is ook niet nieuw. Daarom maakt de gemeente sinds 2005 een Prioriteitennota. Maatregelen die de gemeente nu treft zijn prioritering in de lopende projecten en actualisering van het toetsingskader voor nieuwe projecten. 

Prioritering lopende projecten
De gemeente heeft 102 lopende projecten tegen het licht gehouden. Van 72 projecten daarvan is besloten dat zij doorgang dienen te hebben, vanwege bestuurlijk of maatschappelijk belang of vanwege de onomkeerbaarheid van het proces dat al doorlopen is, zoals een verleende bouwvergunning of de start van de bouw. Binnen deze categorie projecten zullen waar mogelijk kansen worden benut om het aanbod beter af te stemmen op de vraag, in omvang en in kwaliteit.

Van 17 projecten is besloten ze voorlopig stop te zetten. Het gaat hier om projecten waarbij de gemeente zelf als eigenaar van de grond aan zet is, projecten waarbij de medewerking van de gemeente door wijziging of vrijstelling van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk is of waarbij de gemeente (nog) niet is gebonden door contractuele afspraken met de initiatiefnemer. Jaarlijks zal opnieuw worden beoordeeld of deze projecten alsnog door kunnen gaan. Daarbij wordt de afweging gemaakt of met het project een aanbod wordt gecreëerd waarin nog niet door bestaande bouw wordt voorzien.

De volgende 17 projecten zijn voorlopig stopgezet:
·        Meerhoven: Landforum
·        Meerhoven: Trade Forum (Nimbus)
·        Meerhoven: Meerland woontoren
·        Woningbouw Jerusalemlaan
·        Wasven
·        Terrein Fens
·        Woonzorg St. Claralaan (Ekelhof)
·        Viktoriakwartier Achtergebied
·        Binnengebied ’t Hofke
·        Woningbouw Oude Haven (Schellen) Fase 2
·        Woningbouw V.d. Ven / Willemstraat
·        Castiliëlaan (woningbouw incl. woonwagenlocatie)
·        Neckerspoel
·        Doorontwikkeling winkelcentrum Kastelenplein
·        Woningbouw Akkerstraat/Ploegstraat (excl. speelplaats)
·        ROC Meijerijlaan
·        ESP Noord (bedrijventerrein)

Toetsingskader nieuwe initiatieven
Nieuwe initiatieven en projecten die voorlopig zijn stopgezet en jaarlijks heroverwogen worden, worden jaarlijks beoordeeld aan de hand van nieuwe criteria die leiden tot een besluit om al dan niet medewerking te verlenen. De belangrijkste criteria zijn:


    1.    Voldoet het initiatief aan het bestemmingsplan?
    2.    Is er een aantoonbare vraag die niet door aanbod elders wordt voorzien?
    3.    Concurreert dit initiatief met lopende projecten?

In de praktijk zal het toepassen van de criteria tot gevolg hebben dat vrijwel geen nieuwe projecten worden toegestaan waarvoor het geldende bestemmingsplan moet worden aangepast. Uitzonderingen hierop zullen veelal kleinschalige initiatieven zijn die bijvoorbeeld een verbetering betekenen voor de leefbaarheid in ruimtelijke zin, verbonden zijn aan maatschappelijk vastgoed of winkelcentra, huisvesting van  bijzondere doelgroepen, of in geval van kantoren gericht op de groei van het bedrijf op de huidige locatie dan wel transformatie/sloop van een ‘kansarm’ kantoorgebouw.